9788437073088

Valencia, capital cultural de la Republica ( 1936-1937 ).

Aznar Soler, Manuel